کابل فیبر نوری کی دی تیKF-24CAO

275,000 

دسته بندی ها:

Fiber Count 24 Core

توضیحات

سینگل مود