کابل فیبر نوری کی دی تیKF-12CAO

154,000 

دسته بندی ها:

Fiber Count 12 Core

توضیحات

سینگل مود