چشم دزدگیر پارادوکس NV780MX

54,560,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس NV780MX

توضیحات

چشم با سیم خطی ( PIR ) دیجیتال

قابلیت تشخیص حیوانات تا 40 کیلوگرم

پوشش 12 متر از سمت چپ و راست

مخصوص فضای بیرون