چشم دزدگیر پارادوکس NV5

4,850,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس NV5

توضیحات

چشم با سیم دیجیتال

حساسیت قابل تنظیم

قابلیت تشخیص حیوانات