چشم دزدگیر پارادوکس NV35MX

30,660,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس NV35MX

توضیحات

چشم با سیم پرده ای

آدرس پذیر

قابلیت تشخیص حیوانات

مخصوص فضای داخل و خارج