چشم دزدگیر پارادوکس NV35M

30,700,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس NV35M

توضیحات

چشم با سیم پرده ای

قابلیت تشخیص حیوانات

مخصوص فضای داخل و خارج