چشم دزدگیر پارادوکس DM70

19,080,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس DM70

توضیحات

چشم دیجیتال

آدرس پذیر

دارای 2 سنسور

قابلیت تشخیص حیوانات تا 40 کیلوگرم

بدون خطا

زاویه دید 90 درجه

میدان دید 10.5 * 105