چشم دزدگیر پارادوکس DM60

17,750,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس DM60

توضیحات

چشم 4 عنصری دیجیتال

آدرس پذیر

با زاویه دید 110 درجه

میدان دید 12 * 12