چشم دزدگیر پارادوکس DM50

14,840,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس DM50

توضیحات

چشم 2 عنصری دیجیتال

آدرس پذیر

زاویه دید 110 درجه

میدان دید 12 * 12