چشم دزدگیر پارادوکس DG85

35,700,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس DG85

توضیحات

چشم با سیم دیجیتال

قابلیت تشخیص حیوانات تا 40 کیلوگرم

مخصوص فضای بیرون