چشم دزدگیر پارادوکس DG65

9,480,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس DG65

توضیحات

چشم دیجیتال 4 عنصری

زاویه دید 110 درجه

میدان دید 12 * 12 متر