چشم دزدگیر پارادوکس DG55

7,125,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس DG55

توضیحات

چشم دیجیتال 2 عنصری

زاویه دید 110 درجه

میدان دید 12 * 12 متر