چشم دزدگیر پارادوکس +476

4,100,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس +476

توضیحات

چشم PRO با سیم آنالوگ

زاویه دید 110 درجه

میدان دید 11 * 11 متر