چشم دزدگیر پارادوکس 460

12,250,000 

دسته بندی ها:

چشم دزدگیر پارادوکس 460

توضیحات

چشم با سیم پرده ای

پوشش عمودی

قابلیت انتخاب زاویه دید 0 تا 10 درجه