چشم بی سیم دزدگیر پارادوکس PMD2P

22,050,000 

دسته بندی ها:

چشم بی سیم دزدگیر پارادوکس PMD2P

توضیحات

چشم بی سیم آنالوگ

قابلیت تشخیص حیوانات تا 18 کیلوگرم

زاویه دید 88.5 درجه

میدان دید 11 * 11 متر