چشم بی سیم دزدگیر پارادوکس NV780MR

72,390,000 

دسته بندی ها:

چشم بی سیم دزدگیر پارادوکس NV780MR

توضیحات

چشم بی سیم خطی ( PIR )

قابلیت تشخیص حیوانات تا 40 کیلوگرم

مخصوص فضای بیرون