پچ کورد شبکه Cate6 UTP کی دی تی PC-500 CM 6UTP

330,000 

دسته بندی ها:

پچ کورد شبکه cat6 UTP

توضیحات

پچ کورد شبکه cat6 UTP

متراژ 500cm