پچ کورد شبکه Cate 6UTP کی دی تی PC-200 CM 6UTP

198,000 

دسته بندی ها:

پچ کورد شبکه cat6 UTP

توضیحات

پچ کورد شبکه cat6 UTP

متراژ 200CM