پچ کورد شبکه Cat6 UTPکی دی تی PC-100 CM6UTP

154,000 

دسته بندی ها:

پچ کورد شبکه cat6 UTP

توضیحات

پچ کورد شبکه cat6 UTP

متراژ 100CM