میکرو سوییچ دزدگیر پارادوکس TK278

1,470,000 

دسته بندی ها:

میکرو سوییچ دزدگیر پارادوکس TK278

توضیحات

میکرو سوییچ مخصوص جعبه های فلزی

سوییچ تمپر