سنسور تشخیص جابجایی دزدگیر پارادوکس GS250

22,050,000 

دسته بندی ها:

سنسور تشخیص جابجایی دزدگیر پارادوکس GS250

توضیحات

سنسور تشخیص جابجایی

( نصب روی اشیا گرانقیمت برای جلوگیری از سرقت )