نمایش 1–12 از 46 نتیجه

پنل دزدگیر پارادوکس +PARADOX SP5500+K32LCD

55,160,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد +K32LCD دارای جعبه فلزی و ریموت

پنل دزدگیر پارادوکس +PARADOX SP6000+K32LCD

64,765,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد +K32LCD دارای جعبه فلزی و ریموت

پنل دزدگیر پارادوکس +PARADOX SP7000+K32LCD

77,800,000 
کنترل پنل 16 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد +K32LCD دارای جعبه فلزی و ریموت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+K10

39,675,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K10 ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+K32LED

42,895,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LED ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+K32LX

62,285,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LX ( کی پد LCD با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+K32LX+REM1

72,450,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LX ( کی پد LCD با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+K636

37,280,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K636 ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP5500+TM70

87,415,000 
کنترل پنل 5 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد TM70 ( کی پد تاچ اسکرین با

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+K10

44,885,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K10 ( کی پد LED با قابلیت

پنل دزدگیر پارادوکس PARADOX SP6000+K32LED

49,000,000 
کنترل پنل 8 زون باسیم با قابلیت دو برابر شدن شامل کی پد K32LED ( کی پد LED با قابلیت